Osallistu lumiturvallisuutta tutkivaan paneeliin!

Tromssan yliopiston johtama Lumivyörytutkimuskeskus (Center of Avalance Research and Education, CARE) on monitieteinen yksikkö, joka keskittyy erityisesti tutkimaan päätöksentekoa lumivyörymaastossa.

Tromssan yliopiston johtama Lumivyörytutkimuskeskus (Center of Avalance Research and Education, CARE) on monitieteinen yksikkö, joka keskittyy erityisesti tutkimaan päätöksentekoa lumivyörymaastossa. Keskus järjestää myös koulutusta ja tiedottaa tuloksista laajasti esimerkiksi järjestämällä seminaareja ja tuottamalla yleishyödyllisiä podcasteja ja videomateriaalia. Keskuksen hankkeissa on mukana useita tahoja ympäri maailmaa, muun muassa Helsingin yliopisto, Uumajan yliopisto ja Montanan osavaltioyliopisto.

Yhdeksänkymmentä prosenttia onnettomuuksiini johtaneista lumivyöryistä on uhrin itse tai jonkun muun alueella liikkuneen aiheuttamia. Usein onnettomuus olisi voitu välttää muuttamalla reittivalintoja tai suunnittelemalla reitti paremmin olosuhteet huomioiden.

Päätöksentekoa tutkimalla voidaan mallintaa riskitekijöitä, joita lumivyöryalttiissa ympäristössä voi kohdata. Pitkän ajan seuranta on tarpeen, jotta voidaan huomioida kokemuksen ja koulutuksen vaikutukset lumiturvallisuuskysymyksissä. Lisäksi on oletettavaa, että useat tekijät (kuten ikä, sukupuoli, ammatti ja harrastettava laji) vaikuttavat reagoimiseen ympäristötekijöihin. Näiden tekijöiden tutkimukseen CARE on lanseerannut paneelin, johon myös sinä voit osallistua.

CARE panel on kymmenvuotinen seurantatutkimus, joka keskittyy ihmisten kokemusten kartoittamiseen lumivyörymaastossa. Tutkimukseen halutaan mukaan kaiken tyyppisiä ihmisiä, jotka joskus liikkuvat vuorilla ja tuntureilla.

What’s in it for me?

Osallistuja saavat pääsyn CARE yhteisöön. Yhteisö tarjoaa koulutusta, verkkomateriaalia ja vertaisryhmiä lumiturvallisuuden tutkimuksesta ja käytännön asioista. Lisäksi panelistien kesken arvotaan lumiturvallisuuteen liittyviä palkintoja. Käyttämällä vain 15 minuuttia vuodessa, saat käyttöösi mittavat resurssit hyödyksesi. Liity siis mukaan yli 2000 hengen aktiiviseen yhteisöön ja rekisteröidy!

Mitä tutkimukseen kuuluu?

  1. Alustava kysely:
    Tällä kartoitamme panelistien taustoja ja harrastuksia. Haluamme selvittää panelistien suhtautumista riskeihin ja tavoitteisiin. Tällä työkalulla voimme tutkia ryhmien välisiä eroja lumiturvallisuuskysymyksissä.
  2. GPS seuranta:
    Kutsumme panelistimme myös osallistumaan GPS reittijälkien jakoon. Tätä dataa hyödyntäen voimme tutkia päätöksen tekoa ja riskiarviota yksittäisillä toureilla. Vertaamalla GPS jälkiä maastomalleihin ja vallitseviin lumiolosuhteisiin varsom.no:ssa saamme karkeita arvioita altistumisesta. Kun yhdistämme tähän kyselytuloksia voimme vertailla objektiivisen altistuksen ja subjektiivisen riskin suhdetta. Kun tätä tietoa saadaan erilaisista ryhmistä usean vuoden ajan voimme tutkia koulutuksen ja kokemuksen vaikutuksia reittivalintoihin.
  3. Erityiskyselyt:
    Panelistit saavat kutsuja myös pienempiin tutkimushankkeisiin, joissa keskitytään osatekijöihin lumivyöryvaaran pienentämiseksi. Esimerkiksi hankkeet päätöksenteon tueksi tuotetuista analyyttisistä menetelmistä vaativat vielä paljon lisäselvitystä, jotta lumiturvallisuuskoulutusta ja -materiaalia voidaan kehittää tukemaan oppimista.

Kuka voi osallistua?

Kutsumme mukaan kaikki yli 18-vuotiaat harrastajat ja ammattilaiset. Olipa taustasi tai harrastamasi laji mikä tahansa (esim. kelkkailu, laskeminen, metsästys, jääkiipeily tai vaellus) kutsumme sinut mukaan paneeliin.

Miten osallistun?

Tämän linkin kautta pääset täyttämään rekrytointikyselyn. Tämän ei pitäisi kestää yli 15 minuuttia. Tulevina kausina pääset vastaamaan muutamiin kysymyksiin koskien kokemuksiasi edelliseltä kaudelta. Myös GPS tutkimukseen osallistuminen onnistuu rekisteröitymisen yhteydessä. Myös erityisryhmät rekrytoidaan tästä poolista. Tutkimuksesta voi jättäytyä pois milloin tahansa.

https://www.reddit.com/r/vapaalasku/

Lumiturvallisuu...